Betonfließmittel

 
Art.Nr.: 120  LEIQUOL  86   (FM)

Betonfließmittel für Beton nach EN 934-2:T3.1/3.2


Datenblatt >>
 
  Leifels  Verflüssiger FT 10  (BV)

Betonverflüssiger nach EN 934-2:T2


Datenblatt >>
 

Art.Nr.:128  LEIQUOL  87   (FM)(BV)

Betonverflüssiger für Beton nach EN 934-2:T2
Betonfließmittel für Beton nach EN 934-2:T3.1/3.2

Datenblatt >>
 
  Art.Nr.:227  LEIQUOL  89   (FM)

Fließmittel für Beton nach EN 934-2:T3.1/3.2


Datenblatt >>
 

Art.Nr.:235   LEIQUOL  99   (FM)

Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2:T3.1/3.2
Betonfließmittel Konzentrat für Hochleistungsbeton


Datenblatt >>
 
  Art.Nr.:330   LEIQUOL 2000   (FM)(BV)

Polymer-Superplastifizierer neuester Technologie
Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2:T3.1/3.2
Betonverflüssiger für Beton nach DIN EN 934-2:T2

Datenblatt >>
 

Art.Nr.:331  LEIQUOL 2300   (FM)

Polymer-Superplastifizierer neuester Technologie
Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2:T3.1/3.2


Datenblatt >>
 
  Art.Nr.:335  LEIQUOL 2500 (BV)(FM)

Polymer-Superplastifizierer neuester Technologie
Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2:T3.1/3.2
Betonverflüssiger für Beton nach DIN EN 934-2:T2

Datenblatt >>
 

Art.Nr.:1301  Leiquol 166   (FM)(BV)

Polymer-Betonfließmittel neuester Technologie


Datenblatt >>
 
  LEIQUOL 2020   (FM)(BV)

Polymer-Superplastifizierer neuester Technologie


Datenblatt >>